Strategie

Strategie lijkt vaak ongrijpbaar en abstract. Een ongrijpbare en abstractie strategie is lastig om te communiceren. Communiceerbaarheid is één van de meest cruciale eisen is die je aan een strategie zou mogen stellen. Onze ervaren resultants hanteren de 5W methode om een communiceerbare strategie op te zetten:

WAT willen we in de loop van de planningsperiode realiseren
WAAROM kiezen we deze richting ofwel welk resultaat denken we ermee te bereiken
WIE is er verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstelling
WAARMEE welke middelen zijn er nodig om de doelstelling gerealiseerd te krijgen
WANNEER verwachten we welk deel van de doelstelling gerealiseerd te hebben

Een heldere, duidelijke, meetbare strategie is eenvoudig communiceerbaar en wordt daardoor gedragen door het team dat de strategie moet realiseren. Uiteindelijk wilt u als ondernemer zoveel mogelijk van uw mensen betrekken bij en committeren aan de strategie. Het 5W model van Arthese maakt het eenvoudig uw mensen te betrekken bij strategie. Zowel in het opstellen ervan alsook in de realisatie. Dat is voor u als ondernemer een hele zorg minder. Een zorg die wij u graag uit handen nemen. Wilt u meer weten ? Klik dan hier voor contact.

De overheid onderschrijft het belang van een gedegen strategie. Dat is de reden dat strategie onderzoek en ontwikkeling in aanmerking komt voor subsidie uit de regeling kennisoverdracht MKB. Wilt u meer weten over deze regeling ? Klik hier voor meer informatie.

terug