Management informatie

Een heldere, duidelijke en meetbare strategie is belangrijk. Minstens even belangrijk is de meting en objectivering van de prestaties van de organisatie. Management informatie zou u dat inzicht moeten verschaffen. Helaas is management informatie veelal een afgeleide van de (externe) financiële rapportage. Rapportage die lang niet altijd aansluit bij de prestatie indicatoren die in de operationele processen op de werkvloer gehanteerd worden.

De balanced scorecard probeert een antwoord te zijn op de behoefte aan geïntegreerde informatie die op alle niveau's in de organisatie eenduidig en objectief hoe er door wie wanneer gepresteerd wordt.

Heeft u wel eens het gevoel dat uw management informatie soms meer vragen oproept dan dat het u antwoorden verschaft ? Misschien wordt het dan tijd om eens een vrijblijvend gesprek aan te gaan met één van de resultants van Arthese. Voor contact klik hier.

terug