Customer relation management

Klanten zijn naast deskundig en gemotiveerd personeel een kostbare verworvenheid. Verworvenheid omdat u er als ondernemer hard voor hebt moeten werken om ze tot uw klanten te mogen rekenen. De investering in een nieuwe klant is vaak hoog. Reden wellicht om te investeren in een methode om klanten te behouden, in vaktermen Customer Relation Management genoemd.

In tegenstelling tot de indruk die veel brochures wekken is dat geen automatiseringsprobleem. CRM is een filosofie en methodiek die veel denkwerk vergt. Denkwerk over de manier waarop u als ondernemer uw commerciële proces beheerst. Voorwaar geen makkelijke opgave omdat commerciële mensen als geen ander een afkeer hebben tegen rapportage en verantwoording afleggen.

Denkwerk dat u als ondernemer niet gemakkelijk wordt gemaakt door de hectiek van alledag. Wellicht wordt het tijd om eens de luxe van een vrijblijvend gesprek te permitteren over CRM methodes en de automatiseringsoplossingen die daarbij kunnen passen.

Luxe wordt niet vaak gestimuleerd door de overheid maar nieuwe methodes en technologieën vallen onder de subsidieregeling kennisoverdracht MKB. Als CRM voor uw organisatie een nieuwe methodiek is dan is de investering in de ontwikkeling en menskracht subsidiabel. Wilt u meer weten ? Voor contact klik hier.

terug